Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułDissemination of IP Knowledge in Universities
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Stambuł 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego