Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułII European Intellectual Property Teachers’ Network Workshop
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Newcastle 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego