Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł2009 ATRIP Congress - Horizontal Issues in IP Law: Uncovering the Matrix
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Wilno 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego