Publikacja typu: Sprawozdania
TytułRetoryka prawnicza – teoria i praktyka
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Konferencja „Retoryka prawnicza – teoria i praktyka”, Gdańsk, 24 marca 2010 r.
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz, M. Wójciuk
Wydawnictwo: Palestra nr 3/2010, s. 208-211
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa