Publikacja typu: Referaty
TytułHistoria retoryki jako dziedziny o sądowym rodowodzie
Na konferencji: Retoryka prawnicza - teoria i praktyka, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 24 marca 2010 r.
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa