Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł90 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej - słów kilka o pierwszej ordynacji adwokackiej
Nazwa czasopisma Gdański Kwartalnik Adwokacki
Numer nr 13 / Grudzień 2008
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy