Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2007 r., II PK 178/06
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2/2009
[autor:] J. Świątek-Rudoman
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Pracy