Publikacja typu: Referaty
TytułAksjologia prawa międzynarodowego a filozofia prawa na marginesie doktryny 'Responsibility to Protect'
Na konferencji: Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego
[autor:] J. Zajadło
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa