Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPoland
[w:] European Copyright Law: A Commentary
[red:]  S. von Lewinski, M. Walter
[autor:] M. Barczewski, M. Czajkowska-Dąbrowska
Wydawnictwo: Oxford University Press
Miasto: Oxford 2010
Strony: 233-234, 373-374, 485-486, 662-663, 812-813, 907-908, 1122-1124, 1346-1348, 1445-1446
ISBN: 978-0-19-922732-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego