Publikacja typu: Udział w konferencjach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułUmyślność i jej formy - VII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne
[autor:] W. Cieślak,P. Petasz,J. Potulski,R. Skarbek,W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

W dniu 19 maja 2010 r. prof. UG dr hab. Wojciech Cieślak , dr Ryszard Skarbek , dr Wojciech Zalewski , dr Jacek Potulski oraz mgr Paweł Petasz wzięli udział w VII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji UKSW w Warszawie. Tematem ogólnopolskiej konferencji naukowej była "umyślność" i jej formy. Referaty wygłosili: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UKSW dr hab. Jarosław Majewski, prof. UJ dr hab. Włodzimierz Wróbel oraz sędzia SN Michał Laskowski.