Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNadanie Yi Lijun tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
[red:] K. Zeidler, J. Włodarski
[autor:] K. Zeidler, J. Włodarski
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 131
ISBN: 978-7326-700-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa