Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułI Warszawsko‐Toruńskie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Toruń 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego