Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł2010 ATRIP Congress - Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law
[autor:] M. Barczewski
Miasto: Sztokholm 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego