Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSpecyfikacja części wojskowej kodeksu karnego
[w:] Wojskowy wymiar sprawiedliwości. Materiały z konferencji naukowej na WPiA UG
[red:] J. Warylewski
[autor:] P. Petasz,J. Potulski
Miasto: Gdynia 2010
Strony: 112
ISBN: 978-83-88698-11-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Autorzy: Dr Jacek Potulski, Mgr Paweł Petasz, Specyfikacja części wojskowej kodeksu karnego, [w:] prof. dr hab. J. Warylewski (red.), Wojskowy wymiar sprawiedliwości. Materiały z konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdynia 2010.