Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPodsumowanie Roku Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Osi Priorytetowej Ochrona Brzegów Morskich
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean,M. Nyka,K. Urbańska
Miasto: Gdynia 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska