Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFilozofia prawa a teoria prawa
[w:] Dziedzictwo i przyszłość
[red:] J. Zajadło
[autor:] J. Zajadło
Wydawnictwo: Arche s.c.
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa