Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułFall Daschner - tortury w państwie prawa?
[w:] Dziedzictwo i przyszłość
[red:] J. Zajadło
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz,S. Sykuna
Wydawnictwo: Arche s.c.
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa