Publikacja typu: Referaty
TytułThe Hart - Fuller debate and it's consequences for the current understanding of relation between law and morality
Na konferencji: II Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie
[autor:] T. Snarski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii