Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułII Toruńskie Międzynarodowe Kolegium Doktoranckie
[autor:] T. Snarski
Miasto: Toruń 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii