Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUwagi o zakresie podmiotowym obowiązku zwroty zrewaloryzowanej wartości bonifikaty udzielonej przy zakupie nieruchomości w trybie art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami
Nazwa czasopisma Gdański Kwartalnik Adwokacki
Numer 19
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz, M. Went
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 20-22
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa