Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawnik – Retoryka – Etyka?
[w:] Prawnik, język, etyka
[red:]  A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Uniwersytetu Warszawskiego
Miasto: Warszawa 2010
Strony: 9
ISBN: 978-83-927816-5-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa