Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony dóbr kultury
[w:] Wojskowy wymiar sprawiedliwości
[red:] J. Warylewski
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Marynarki Wojennej
Miasto: Gdynia 2010
Strony: 7
ISBN: 978-83-88698-11-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa