Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOdpowiedzialność żołnierza za naruszenie norm etycznych
[w:] Dyscyplina wojskowa. Nowe regulacje
[red:]  D. Bugajski, R. Depczyński
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Marynarki Wojennej
Miasto: Gdynia 2010
Strony: 11
ISBN: 978-83-88698-12-5
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa