Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułW sprawie genezy, dynamiki i charakterystyki współczesnych konfliktów zbrojnych
Nazwa czasopisma "Międzynarodowe Prawo Humanitarne"
Numer 2010/I
[red:]  R. Bugajski
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdynia 2010
Strony: 12
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa