Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo w gospodarce morskiej
[w:] Modelowanie klastrów gospodarki morskiej
[autor:] D. Pyć
Wydawnictwo: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 57-74
ISBN: 978-83-62438-03-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego