Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKomparatystyka prawnicza w badaniach nad gospodarką morską
[w:] Gospodarka morska. Metodyka badań.
[autor:] D. Pyć
Wydawnictwo: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 63-74
ISBN: 978-83-62438-00-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego