Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułAksjologia umów w międzynarodowym prawie środowiska
[w:] 40 lat minęło - praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean,M. Nyka
Miasto: Warszawa 2009
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska