Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Konferencja naukowa "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej"
[autor:] T. Bąkowski,E. Bojanowski,M. Brzeski,R. Giętkowski,M. Laskowska,M. Miłosz,M. Pułło,A. Skóra,D. Tykwińska-Rutkowska
Miasto: Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego