Publikacja typu: Referaty
TytułRetoryka prawnicza – pytanie o status dyscypliny
Na konferencji: Konferencja naukowa "Retoryka prawnicza - teoria i praktyka", Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa