Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZamiast wstępu... prawnik wobec wyzwań XXI wieku
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Disputatio
Numer t. VII "Życie"
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2009
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa