Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułModele wykładni funkcjonalnej bioprawa
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXIV "Zagadnienia nauki prawa"
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa