Publikacja typu: Udział w konferencjach
Tytuł40-lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo i administracja z perspektywy nauki i dydaktyki
[autor:] T. Bąkowski,E. Bojanowski,M. Brzeski,R. Giętkowski,K. Kaszubowski,M. Laskowska,M. Miłosz,M. Pułło,A. Skóra,J. Szlachetko,D. Tykwińska-Rutkowska
Miasto: Gdańsk, 6 października 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego