Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułO dobre prawo dla zabytków – rozważania na gruncie ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2010
Numer XXIV
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 11
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa