Publikacja typu: Hasła
TytułSylogizm
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler, P. Rybiński
[autor:] J. Niesiołowski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 978-83-255-1930-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa