Publikacja typu: Hasła
TytułPolemika
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler, P. Rybiński
[autor:] T. Snarski
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
ISBN: 978-83-255-1930-8
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa