Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułO „usiłowaniu podżegania" - glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Wyrok: Postanowienie SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., I KZP 6/09/
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 1
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

O „usiłowaniu podżegania", glosa do postanowienia SN z dnia 29 kwietnia 2009 r., I KZP 6/09/ [w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 1, Gdańsk 2010.