Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułWątpliwości odnośnie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 11 k.k.), glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2009 r.
Wyrok: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2009 r.,/ II AKa 321/08
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Wątpliwości odnośnie kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu (art. 11 k.k.), glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 stycznia 2009 r.,/ II AKa 321/08, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 2, Gdańsk 2010.