Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułRegulacja ustawowa zasad obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer Tom XXIV
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 437-445
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych