Publikacja typu: Hasła
TytułRetoryka klasyczna
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler, P. Rybiński
[autor:] M. Glanc-Żabiełowicz
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: I
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa