Publikacja typu: Hasła
TytułDefinicja
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć
[red:] K. Zeidler, P. Rybński
[autor:] O. Nawrot
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa