Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Karnego
[autor:] W. Cieślak,P. Petasz,J. Potulski,T. Snarski,J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Toruń 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG - prof. dr hab. Jarosław Warylewski, dr Wojciech Zalewski, dr Jacek Potulski, dr Paweł Petasz, mgr Tomasz Snarski oraz kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii - dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG - wzięli udział w ogólnopolskim zjeździe katedr prawa karnego, który odbywał się w dniach 20-22 września 2010 r. w Toruniu.
Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK w Toruniu, zaś zagadnieniem tematycznym był "Problem spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji". Dziekan WPiA UG prof. dr hab. J. Warylewski w czasie sesji naukowej wygłosił referat zatytułowany "Nowelizacje kodeksu karnego służące wzmocnieniu ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym".