Publikacja typu: Referaty
TytułMediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej
Na konferencji: Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

W dniu 21 października 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej" zorganizowana przez Prokuraturę Generalną, w której udział wzięli pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej WPiA UG - dr Wojciech Zalewski, który wygłosił referat zatytułowany "Mediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej" oraz dr Paweł Petasz.