Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułChińskie nauki o nauczaniu
[w:] Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową
[red:] K. Zeidler, M. Burdelski, J. Włodarski
[autor:] K. Zeidler
Wydawnictwo: Uniwersytetu Gdańskiego
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 8
ISBN: 978-83-7326-759-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa