Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPojęcie ''dziedzictwa narodowego'' w Konstytucji RP i jego prawna ochrona
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2004
Numer t. XII
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2004
Strony: 11
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa