Publikacja typu: Hasła
TytułMilczenie
[w:] Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć.
[red:] K. Zeidler, P. Rybiński
[autor:] P. Sut,T. Widłak
Wydawnictwo: C. H. Beck
Miasto: Gdańsk 2010
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa