Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku ETPCz z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie S.H. i inni przeciw Austrii, skarga nr 57813/00
[w:] Forum Prawnicze
Numer wydania 2 (2)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa