Publikacja typu: Sprawozdania
TytułGłówne tendencje w prawie własności intelektualnej (Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, 14-16 V 2009)
Tytuł (konferencji/wydarzenia) Wydziale Prawa i Administracji UG
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: Państwo i Prawo
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego