Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułOdszkodowanie i zadośćuczynienie za represje radzieckie
Wyrok: Uchwała SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 20/09
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 2
[autor:] T. Snarski
Miasto: Gdańsk 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii