Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSamodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego
[w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej
[red:]  M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, S. Wrzosek
[autor:] T. Bąkowski,M. Brzeski,M. Laskowska
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2010
Strony: 17-47
ISBN: 978-83-255-2013-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego