Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo autorskie a nowe technologie. Aktualne wyzwania i kierunki rozwoju
[w:] Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie – aspekty prawne i technologiczne
[autor:] M. Barczewski
Wydawnictwo: Europejskie Centrum Solidarności
Miasto: Gdańsk 2010
Strony: 8-13
ISBN: 978-83-930472-3-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego